درباره ی امین جدیدی و تیم مدرسه ی غواصی امین آریا

امین جدیدی تا امروز چند دوره برگزار کرده است؟

آخرین به روزرسانی : اسفند ماه 97


0 مجموع تعداد هنرجویان
0 مجموع گواهینامه های غواصی آزاد
0 مجموع گواهینامه های اسکوبا
0 مجموع گواهینامه های مدرسی غواصی آزاد

تیم مدرسه ی غواصی امین آریا

AMIN ARYA DIVING SCHOOL